การตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊มลม

การตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊มลมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Atlas Copco ตระหนักถึงค่าพลังงานไฟฟ้าพี่เพิ่มสูงขึ้น และจะสูงยิ่งขึ้นในอนาคต จึงพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับปั๊มลม ปั๊มลมรุ่น VSD (Vary Speed Drive) ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 50% แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่า การลงทุนนี้จะช่วยสามารถประหยัดพลังงานได้จริงและคุ้มค่าต่อการลงทุน คำตอบคือ ต้องตรวจสอบ Profile การใช้ลม เก็บข้อมูลการใช้งานด้วยอุปกรณ์ “iitrak” แล้วนำมาประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่า

Atlas Copco ออกแบบอุปกรณ์ที่จะช่วยเก็บข้อมูล ที่เรียกว่า “iitrak” ข้อมูลที่ได้จะนำมาป้อนใส่โปรแกรมและคำนวณเปรียบเทียบ ระหว่างปั๊มลมปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ กับปั๊มลมที่จะนำมาติดตั้งทดแทน ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนจากการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

สนใจต้องการให้เรานำอุปกรณ์ไปติดตั้งเพื่อเปรียบเทียบระหว่างปั๊มลมที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และเครื่องใหม่ที่กำลังต้องการจะเปลี่ยนทดแทน กรุณากรอกเอกสาร