COMPRESSED AIR MAIN LINE FILTER

Atlas Copco Logo

Authorized Distributor Since 2004

ตัวแทนจำหน่าย Atlas Copco ตั้งแต่ปี 2547

ATLAS COPCO COMPRESSED AIR MAIN LINE FILTER

ลมอัดที่ออกจากปั๊มลมอาจปนเปื้อนไปด้วยสิ่งสกปรก,น้ำ และน้ำมัน โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

  • สิ่งสกปรก : จุลินทรีย์ ฝุ่น ของแข็งต่างๆ และสนิม
  • น้ำ : ไอน้ำ น้ำที่เกิดจากการกลั่นตัว ละอองน้ำ กรดจากการกลั่นตัว
  • น้ำมัน : น้ำมัน ละอองน้ำมัน ไฮโดรคาร์บอน

ฟิวเตอร์ ที่ใช้ในการกรองสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ต้องเหมาะสมกับการใช้งาน โดยการกรองจะมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามที่ระบุโดยต้องใช้ไส้กรองที่เป็นของแท้เท่านั้น