SERVICES & SPARE PARTS

งานบริการบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลม และอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม

เรามุ่งเน้นงานบริการปั๊มลมที่มีคุณภาพ รวดเร็ว แก้ปัญหาตรงจุด เพื่อให้การทำงาน และการผลิตของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ลด downtime ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้า

งานบริการหลักของปั๊มลม

  • งานบริการปั๊มลมรายปี (Service Contract) มีการเข้าตรวจเช็คปั๊มลมตามวาระ รวมถึงดูแลเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) และฟิวเตอร์ (Mainline Filter) ให้ลูกค้า
  • งานเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มลมตามชั่วโมงการใช้งาน มีการเสนอราคาอะไหล่ปั๊มลมตามชั่วโมงการใช้งานให้ลูกค้าล่วงหน้า ก่อนที่จะถึงชั่วโมงการเปลี่ยน เพื่อป้องกันการใช้งานอะไหล่เกินระยะเวลา อันเป็นสาเหตุของความเสียหาย
  • งานโอเวอร์ฮอลปั๊มลม ทีมช่างจะเข้าไปถอดมอเตอร์, สกรู และอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องปั๊มลม นำกลับมาโอเวอร์ฮอลและล้าง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาเคมี เสร็จแล้วทำการประกอบ และนำกลับไปติดตั้งให้ลูกค้าใช้งานเหมือนเดิม

นอกจากบริการซ่อมเครื่องปั๊มลม เรายังบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปั๊มลมทุกยี่ห้อ

อะไหล่ปั๊มลม

อะไหล่แท้ แอตลาส คอปโก้ รับประกันคุณภาพ เราวางแผน Stock อะไหล่สิ้นเปลือง เพื่อให้พร้อมในการเปลี่ยนให้ตรงตามชั่วโมงการใช้งานของลูกค้า

การใช้อะไหล่ปั๊มลมแท้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคุณภาพในการกรองของอะไหล่แท้ มีประสิทธิภาพตรงตามที่เครื่องปั๊มลมต้องการ การใช้อะไหล่ปลอม ส่งผลต่ออายุการใช้งานของปั๊มลม ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากประสิทธิภาพของการกรองไม่เพียงพอ

การเปลี่ยนอะไหล่ให้ตรงตามชั่วโมงการใช้งาน มีความสำคัญมากเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หากยืดอายุการใช้งานน้ำมันเกินระยะที่ผู้ผลิตแนะนำ อาจทำให้น้ำมันเปลี่ยนแปลงเป็นยางเหนียว และเกาะอยู่ภายในตามชิ้นส่วนต่างๆ แม้เราจะถ่ายน้ำมันออกจากปั๊มลมแล้วยางเหนียวเหล่านี้จะไม่หลุดออกมาทั้งหมด หากมีการยืดอายุน้ำมันปั๊มลมบ่อยๆ ครั้ง สุดท้ายแล้วสกรูจะมีปัญหาหนัก และเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงกว่าการเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มลมตามชั่วโมงการใช้งาน