Air Dryers

Atlas Copco Logo

Authorized Distributor Since 2004

ตัวแทนจำหน่าย Atlas Copco ตั้งแต่ปี 2547

“ทำไมลมอัดต้องแห้ง” ลมอัดที่ได้จากปั๊มลมต้องสะอาดและแห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตและผลิตภัณฑ์ ความชื้นเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนในท่อลม ทำให้อุปกรณ์นิวเมติกทำงานผิดพลาด ดังนั้นการทำลมอัดให้แห้งจึงเป็นการป้องกันความเสียหาย

ความชื้นในลมอัดทำให้เกิดปัญหา อันเนื่องมาจาก

  • เกิดการกัดกร่อนในท่อลม
  • อุปกรณ์เกิดความเสียหายและทำงานผิดพลาด
  • เกิดลมรั่วจากจุดที่เกิดจากการกัดกร่อนในท่อลม
  • งานพ่นสีมีคุณภาพแย่ ลดคุณภาพการยึดเกาะของสีที่พ่น
  • ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย

แอตลาส คอปโก้ คำนึงถึงความสำคัญในการการทำให้ลมอัดแห้ง เพื่อป้องกันความเสียหายเหล่านี้ จึงออกแบบเครื่องกำจัดน้ำออกจากลมอัดมีหลากหลายทางเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ATLAS COPCO REFRIGERANT AIR DRYER

ATLAS COPCO DESICANT AIR DRYER